Grinda kb

Grinda är ett företag som specialiserat sej på att hjälpa sina kunder i internetfrågor. Till Grindas fokusområden hör programvara för hemsidor och upprätthållande av hemsidor. Internetsökmotor-optimering och konsultering i branschen hör också till våra områden. Även mera avancerade web-baserade lösningar kan Grinda hjälpa er med.
Till vår kundkrets hör privatpersoner, föreningar och små samt medelstora företag.

I dag samarbetar vi med vårt systerföretag Uplink Data, så att själva it-arbetet görs av Uplink Data och konsultering av Grinda.

Våra specialområden är alltså: webbsidor, PC reparation, och försäljning av varor i anslutning av branschen, kundrelaterade speciallösningar som kräver avancerad programmering är även ett tyngdpunktsområde för oss. Grinda utför även specialuppdrag som konsultverksamhet.

Se även http://www.uplink-data.fi